Arkiv

Bildarkiv

KM1-2010-003 KM1-2010-007 KM1-2010-010 KM1-2010-011 KM2-2010-Sturup-Andreas-Freed KM 3 2010 Bulltofta - Foto Andreas Freed - Bild001 KM 3 2010 Bulltofta - Foto Andreas Freed - Bild002 KM 3 2010 Bulltofta - Foto Andreas Freed - Bild003 KM 3 2010 Bulltofta - Foto Andreas Freed - Bild004 KM 3 2010 Bulltofta - Foto Andreas Freed - Bild005

Aktuellt Banväder

Här kan du kolla in vädret på våra svenska banor.

Utanför vårt garagefönster:

Vädret Vellinge

Roadsport

Roadsportklassen har en lång tradition, grundtanken var att sportvagnsägare skulle kunna deltaga med sin bil i tävling på helgen och använda den för transport i veckans övriga dagar. Reglerna upprätthålles i stor utsträckning genom gentlemens agreement. Eftersom grundtanken är att bilarna är avsedda för gatbruk sätts de ramar som reglementet utgör så att allt för stora modifieringar ej skall göras. Reglerna har tre huvudsyften, säkerhetsmässiga aspekter, undvikande av kostnadsdrivande modifieringar och sportslig rättvisa mellan bilar av olika konstruktion.

Tillåtna bilar är rent tvåsitsiga sportvagnar, coupéer alt. cabrioleter skattade och besiktigade av AB Svensk Bilprovning. Utlandsregistrerade bilar (godkända av respektive lands myndigheter) från land inom EU eller därmed jämförbart land tillåts deltaga med förare från samma land. Vissa 2+2-sitsiga sportvagnar tillåts exempelvis: Alfa Romeo 1750, 2000 GTV, Fiat Dino 2400 coupé, Porsche 911, 924, 930, 944.
Ansvariga för Sportvagnsserien (SPVM) i samråd med förarföreningen förbehåller sig rätten att efter skriftlig ansökan bedöma om en bil klassas som sportvagn eller ej (t.ex. övriga 2+2 sitsiga sportvagnar respektive racersportvagnar).

Bilen ska vid tävlingstillfället vara i sådant skick att den kan gå igenom en kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning utan anmärkning. Undantaget från detta gäller motoreffekt och spoilers/vingar som inte behöver uppfylla kravet att vara besiktningsbart hos SBP.

Källa: